Ζωνοδέλφινα

Σάμος: Βρέθηκαν ακόμη δύο θανατωμένα ζωνοδέλφινα

Σάμος: Βρέθηκαν ακόμη δύο θανατωμένα ζωνοδέλφινα

Ίσως βρεθούν περισσότερα.