Διευρύνει τις εξαγωγές προϊόντων του Νομού Ηρακλείου η Access2Markets

Διευρύνει τις εξαγωγές προϊόντων του Νομού Ηρακλείου η Access2Markets

Η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει άμεση πληροφόρηση για τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, τους όρους που τις διέπουν, τους δασμούς που ισχύουν, αλλά και το προβλεπόμενο πλέγμα προστασίας των εμπορικών προϊόντων

/ΡΟΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ