Οι γλεντζέδες της εποχής μας

Οι γλεντζέδες της εποχής μας

Το κορωνοπάρτι είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σ΄ όλες τις κοινωνίες από την αρχή της πανδημίας και αυτό λόγο της έλλειψης χώρου, ένεκα της απαγόρευσης, για διασκέδαση από τους νέους

/ΡΟΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ