Το ρολόι σταμάτησε στις 9.17

Το ρολόι σταμάτησε στις 9.17

Το τοποθετήσαμε στο γραφείο του νέου μας σχολείου, στις προκατασκευασμένες αίθουσες που παραλάβαμε. Να μας θυμίζει την «κακή ώρα».

/ΡΟΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ