«Η Ελλάδα έχει ανάγκη μια ενεργή, συνεχή εξωτερική πολιτική και άμυνα»

«Η Ελλάδα έχει ανάγκη μια ενεργή, συνεχή εξωτερική πολιτική και άμυνα»

Οφείλουμε ως χώρα να διαδραματίζουμε πρωτεύοντα και ουσιώδη ρόλο στις εξελίξεις κι όχι να ακολουθούμε αυτές, με την ευχή να λάβουμε υποστήριξη και βοήθεια στο τέλος

/ΡΟΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ