Δημοτικό Ωδείο: Ζητούν να αναλάβει καλλιτεχνικός διευθυντής ο Μίλτος Λογιάδης

Δημοτικό Ωδείο: Ζητούν να αναλάβει καλλιτεχνικός διευθυντής ο Μίλτος Λογιάδης

Τί τονίζει σε μακροσκελή ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων του Δημοτικού Ωδείου Ηρακλείου

Έντονο προβληματισμό εκφράζει ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων του Δημοτικού Ωδείου Ηρακλείου για την απόρριψη από το Υπουργείου Πολιτισμού της έγκρισης πρόσληψης του Μίλτου Λογιάδη στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Ωδείου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Ως σύλλογος Γονέων και Φίλων του Δημοτικού Ωδείου Ηρακλείου ενημερωθήκαμε επίσημα, κατόπιν αιτήματός μας, ότι απορρίφθηκε από το ΥΠΠΟΑ η έγκριση της πρόσληψης του κ. Μίλτου Λογιάδη στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του ωδείου, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία στα μέλη του συλλόγου μας. Θα θέλαμε με την παρούσα να εκθέσουμε τον προβληματισμό και την απορία μας σε σχέση με την απορριπτική απόφαση του υπουργείου και να ζητήσουμε από τα αρμόδια όργανα την επανεξέταση της υποψηφιότητας αυτής, θεωρώντας ότι η προσωπικότητα του κ. Μίλτου Λογιάδη θα ωφελήσει τα μέγιστα τους νέους σπουδαστές μουσικής, το ωδείο και κατ’ επέκταση την πόλη του Ηρακλείου και τον πολιτισμό της.

Παραθέτουμε το ιστορικό: Ο κ. Μίλτος Λογιάδης, καταξιωμένος μαέστρος με διεθνή αναγνώριση και κύρος, επελέγη από τη ΔΗ.Κ.Ε.Η. με την υπ’αριθμ. 256/29-1-2021 απόφαση ως Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Ηρακλείου. Στη συνέχεια η απόφαση απεστάλη στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΟΑ, που είναι αρμόδια για την έγκριση πρόσληψης των Διευθυντών των Δημοτικών Ωδείων της χώρας και εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται για τα προσόντα του Διευθυντή/ντριας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Β.Δ. 16/1966 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του Ν. 3207/2003. Η αρμόδια αυτή Δ/νση απορρίπτει την πρόσληψη του κ. Μίλτου Λογιάδη για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του ωδείου με τη διοικητική πράξη με αριθμ. πρωτ. 60878/15.02.2021, επειδή «τα τυπικά προσόντα του, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομιστεί, δεν αντιστοιχούν σε εκείνα που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους».

Συγκεκριμένα, βάσει της απόφασης αυτής, η Δ/νση αυτή θεωρεί ότι τα διπλώματα ορχήστρας και διεύθυνσης χορωδίας που διαθέτει ο κ. Μίλτος Λογιάδης, δεν είναι αρκετά, γιατί δεν περιλαμβάνονται στα τυπικά προσόντα που ο σχετικός νόμος προβλέπει και δεν μπορεί να γίνει κατ’ εξαίρεσιν η πρόσληψή του, όπως έχει γίνει στο παρελθόν για άλλους καταξιωμένους μουσικούς και για τον ίδιο. 2 Ακολουθεί αίτηση θεραπείας, με αριθμ. πρωτ. 647/16-3-2021, από την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Η. κ. Ρένα Παπαδάκη, στην οποία αίτηση ζητείται από την αρμόδια επιτροπή η ανάκληση της διοικητικής πράξης απόρριψης της έγκρισης πρόσληψης του κ. Μίλτου Λογιάδη ως καλλιτεχνικού διευθυντή του δημοτικού ωδείου Ηρακλείου και η πρόσληψή του κατ’ εξαίρεσιν.

Η αίτηση θεραπείας αυτή ερείζεται πάνω σε τρεις άξονες που αφορούν 1.το κανονιστικό πλαίσιο για τέτοιου είδους προσλήψεις 2. την προσωπικότητα του κ. Μίλτου Λογιάδη 3. Λόγους θεραπείας του δημοσίου συμφέροντος και εφαρμογής της γενικής αρχής της χρηστής διοίκησης. Τέλος η αρμόδια επιτροπή απαντά στην αίτηση θεραπείας της ΔΗ.Κ.Ε.Η. με το αρ. πρωτ. 116939/05-04-2021 έγγραφό της, εμμένοντας στην απορριπτική της απόφαση. Παρόλα αυτά στο ίδιο έγγραφο υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, έχουν υποβληθεί προτάσεις νομοθετικών αλλαγών, στις οποίες περιλαμβάνεται η συμπλήρωση του άρθρου 10 παρ.13 του Ν.3207/2003 με τα διπλώματα ορχήστρας και διεύθυνσης χορωδίας, παραδεχόμενη καταληκτικά πως έχουν την πρόθεση να εξετάσουν διεξοδικά το νομικό πλαίσιο που διέπει τη μουσική εκπαίδευση ώστε να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις σημερινές ανάγκες και απαιτήσεις σπουδαστών και καθηγητών.

Εμείς οι γονείς και οι φίλοι του δημοτικού ωδείου Ηρακλείου, εκφράζουμε εντόνως τη διαφωνία μας για την απόρριψη από το ΥΠΠΟΑ της πρόσληψης του κ. Μίλτου Λογιάδη στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του ωδείου Ηρακλείου και στηρίζουμε τη θέση μας στα ακόλουθα επιχειρήματα: Το Δημοτικό ωδείο Ηρακλείου διαδραματίζει εδώ και χρόνια σημαντικότατη πορεία στη μουσική εκπαίδευση των νέων του Ηρακλείου. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, ειδικά μετά και από την ίδρυση της Συμφωνικής ορχήστρας Νέων Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου, οι δυο αυτοί εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί φορείς με τη συμπόρευσή τους, την επιτυχημένη και πολύ καλά συντονισμένη συνεργασία τους, έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αναβάθμιση των μουσικών κλασικών σπουδών στην πόλη μας. Πιο συγκεκριμένα, λειτουργούν ειδικά τμήματα εκπαίδευσης σε συμφωνικά όργανα και ειδικές τάξεις οικογένειας οργάνων για πρώτη φορά στην Κρήτη και διανοίγονται νέοι 3 επαγγελματικοί ορίζοντες για τους νέους σπουδαστές, καθώς τους βοηθά να αποκτήσουν σημαντική γνώση και εμπειρία σ’ αυτό το είδος της μουσικής.

Η σύνδεση του Μίλτου Λογιάδη με τη Συμφωνική ορχήστρα Νέων Κρήτης ως ιδρυτικού μέλους της και καλλιτεχνικού της διευθυντή είναι αδιαμφισβήτητης σημασίας. Το κύρος του ως μαέστρου και οι προσωπικές επαφές του έγιναν πόλος έλξης για πολλούς καταξιωμένους μουσικούς και εκπαιδευτές από σπουδαίες ορχήστρες συμφωνικής μουσικής της χώρας. Η συμφωνική ορχήστρα Νέων Κρήτης αποκτά φήμη και αναγνωρισιμότητα σε όλη τη χώρα, έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικά απαιτητικές εμφανίσεις σε διάφορα σημεία της Κρήτης, κάτι που προβάλλει το Ηράκλειο και τον πολιτισμό του νησιού. Η επίδραση μιας τέτοιας ορχήστρας στο φιλόμουσο κοινό επίσης είναι εξίσου σημαντική γιατί θέτει ισχυρά θεμέλια αισθητικής καλλιέργειας και δημιουργίας καλλιτεχνικού κριτηρίου, γεγονός που συνεχίζει την παράδοση της πόλης μας σε παρόμοιους θεσμούς, όπως ο Μουσικός Αύγουστος. Καθόλου τυχαία άλλωστε δεν είναι η επιλογή του Μίλτου Λογιάδη από τον ίδιο τον Μάνο Χατζιδάκι (εμπνευστή του Μουσικού Αυγούστου) για την Ορχήστρα των Χρωμάτων.

Σε σχέση με την απορριπτική απάντηση του ΥΠΠΟΑ, βάσει της επίσημης απάντησής του στην αίτηση θεραπείας της ΔΗ.Κ.Ε.Η, προκύπτει ότι η απόρριψη του Μίλτου Λογιάδη ως καλλιτεχνικού διευθυντή του ωδείου στηρίζεται σε έναν απαρχαιωμένο νόμο (ΒΔ 16/1966 και άρθρο 10 παρ.13 του ν.3207/2003) που χρήζει αναθεώρησης και ο οποίος αγνοεί ορισμένους κλάδους ανώτερων μουσικών σπουδών, όπως το δίπλωμα διεύθυνσης ορχήστρας και χορωδίας που διαθέτει ο Μίλτος Λογιάδης. Ο Μίλτος Λογιάδης είναι εδώ και χρόνια καθηγητής Διεύθυνσης ορχήστρας στο τμήμα μουσικών σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστημίου, καλλιτεχνικός διευθυντής στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και καλλιτεχνικός διευθυντής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και κατ' εξαίρεσιν (στον παραπάνω νόμο) υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής στο ωδείο της Αγίας Παρασκευής, όπως συνέβη με άλλους καταξιωμένους μουσικούς, όπως ο Γιώργος Δεμερτζής, Αλέξανδρος Μυράτ, Νίκος Σκούρας. Στην πραγματικότητα τα προσόντα που διαθέτει και που έχει προσκομίσει είναι πολύ περισσότερα από όσα προβλέπει ο νόμος. 4 Κάτι σημαντικό που αξίζει να αναφερθεί εδώ είναι η γνώμη καταξιωμένων Ελλήνων καλλιτεχνών με διεθνή καριέρα στο εξωτερικό, όπως ο Λεωνίδας Καβάκος, που έχουν τοποθετηθεί δημόσια για το πώς το Ελληνικό κράτος αντιμετωπίζει τα πτυχία των καλλιτεχνών και την ανάθεση υψηλών θέσεων σε κορυφαίους καλλιτέχνες βάσει τυπικών προσόντων και κριτηρίων.

Ο ίδιος ο υφυπουργός Νικόλας Γιατρομανωλάκης έχει δηλώσει δημόσια ότι οι αδιαβάθμητες σπουδές των Ωδείων είναι ένα θέμα που πρέπει να αλλαχτεί

 Για όλους αυτούς τους λόγους αιτούμαστε 1. Τον κατ’ εξαίρεσιν διορισμό του κ. Μίλτου Λογιάδη στη θέση του καλλιτεχνικού Δ/ντή του Δημοτικού Ωδείου Ηρακλείου και 2. Αναθεώρηση του σχετικού νόμου.

Θεωρούμε ότι το πρόσωπο αυτό θα ωφελήσει τα μέγιστα το ωδείο και τα παιδιά μας, κατ' επέκταση και την πόλη μας και θα δημιουργήσει στέρεα ερείσματα για την περαιτέρω εξέλιξη όλων".

 

 

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και το Ηράκλειο

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ