Το πρόγραμμα «ΜΒΑ για μηχανικούς» του ΕΛΜΕΠΑ προσφέρει προτάσεις για επίλυση σύγχρονων προβλημάτων

Το πρόγραμμα «ΜΒΑ για μηχανικούς» του ΕΛΜΕΠΑ προσφέρει προτάσεις για επίλυση σύγχρονων προβλημάτων

Το πρόγραμμα εστιάζεται σε διπλωματικές εργασίες που αφορούν σύγχρονα προβλήματα επιχειρήσεων ή φορέων

 

Το πρόγραμμα εστιάζεται σε διπλωματικές εργασίες που αφορούν σύγχρονα προβλήματα επιχειρήσεων ή φορέων, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να ασχοληθούν με θέματα που σχετίζονται με την εργασία τους. Ενδεικτικά θέματα σημαντικά για την ανάπτυξη είναι:

(1) Φοιτητές ανέλυσαν τρέχοντα στατιστικά δεδομένα ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη όπως, για παράδειγμα, το ποιοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας της Κρήτης αποτελούν τον βασικό «εξαγωγικό της τομέα» αλλά και εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης και απασχόλησης για την περιφέρεια της  Κρήτης

(2) Φοιτητές ερεύνησαν σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης, όπως για παράδειγμα, τη πορεία των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών αλλά και την αγορά ακινήτων και εμπορευμάτων, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα βοηθήσουν στην χάραξη οικονομικής αναπτυξιακής πολιτικής.

(3) Μελετήθηκε η διαχείριση κινδύνων στην κατασκευή έργων, διαδικασίας που στοχεύει στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ανεπιθύμητων γεγονότων, καθώς, τεχνικά έργα που δεν εφαρμόζουν τις σχετικές διαδικασίες εμφανίζουν συχνά υπερβάσεις στον προϋπολογισμό και στο κόστος ή ακόμα και προβλήματα στο ποιοτικό αποτέλεσμα. Δύο παραδείγματα μελετών αφορούσαν τεχνικά έργα με σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη, όπως τη «Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος» του Δήμου Χερσονήσου και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων στην Περιφέρεια Κρήτης.

(4) Δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε καινοτόμα μεθοδολογία αξιολόγησης της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Κρήτης. Αντίστοιχα, έγινε μελέτη της διαδοχής στις επιχειρήσεις του Ηρακλείου και της εξέλιξης τους μέσω των νέων τεχνολογιών και των επιχειρηματικών καινοτομιών, όπου εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα για τα κύρια χαρακτηριστικά των τοπικών επιχειρήσεων κατά τη διαδικασία διαδοχής τους

(5) Διπλωματική εργασία, που αφορούσε την πρωτοβουλία του 2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Το Σύμφωνο των Δημάρχων”, εστιάστηκε σε συγκέντρωση στοιχείων, έρευνα, συγκέντρωση οικονομικών και ενεργειακών δεδομένων, αλλά και στατιστική ανάλυση για τα Δημοτικά κτίρια και τον Δημοτικό φωτισμό μέσα από τα ΣΔΑΕΚ των δήμων της Περιφέρειας Κρήτης, συνυπολογίζοντας συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, χρηματοδοτικά εργαλεία, ενεργειακή αποδοτικότητας και τελικό ενεργειακό αποτύπωμα. Αντίστοιχα, συντάχθηκε αξιόπιστη και αναλυτική οικονομοτεχνική μελέτη επένδυσης έντασης κεφαλαίου ενός αιολικού πάρκου, υπολογίζοντας τους αντίστοιχους δείκτες αξιολόγησης, αναλύοντας του κινδύνους και εκτιμώντας  τη βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου.

(6) Αποτυπώθηκαν οι απόψεις των μηχανικών ως προς τη στάση, τη συμπεριφορά, την πρόθεση και την αξιολόγηση τους απέναντι στα σεμινάρια δια βίου μάθησης.

(7) Πραγματοποιήθηκε «Έρευνα ικανοποίησης επιβατών: Μελέτη περίπτωσης Αερολιμένας Ηρακλείου», που έδειξε τις δυνατότητες των φοιτητών μας να διενεργούν με επιτυχία ιδιαίτερα απαιτητικές επιστημονικές έρευνες με μεγάλο αναπτυξιακό αντίκτυπο.

(8) Προσδιορίστηκαν οι κρίσιμοι παράγοντες επηρεάζουν την εφαρμογή, την επιτυχία και τη βέλτιστη αξιοποίηση ενός συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυίας (ΕΕ) στους Δημόσιους Οργανισμούς. Αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός και ανάλυση των εφαρμογών του Internet of things (ΙΟΤ) στον τομέα των logistics και πως αυτές και μέσω ποιων επιχειρηματικών μοντέλων μπορούν να υποστηρίξουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

(9) Διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των επιχειρηματιών της Κρήτης σε σχέση με ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες της επιχειρηματικής  αποτυχίας και πως αυτοί επηρεάζουν το πνεύμα της επιχειρηματικότητας.

(10) Διερευνήθηκε η προθυμία των καταναλωτών του Ν. Ηρακλείου να πληρώσουν επιπλέον χρήματα για γεωργικά προϊόντα που έχουν παραχθεί με βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, καθώς και οι σχετικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον καταναλωτή στην προθυμία πληρωμής.

 

 

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ