Προθεσμία για την ενίσχυση παραγωγών που επλήγησαν από θεομηνίες

Προθεσμία για την ενίσχυση παραγωγών που επλήγησαν από θεομηνίες

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Πλατανιά και σε ποιες θεομηνίες αφορά η αποζημίωση

Λόγω των έκτακτων μέτρων για την ανάσχεση εξάπλωσης του Covid 19, οι παραγωγοί που ζημιωθήκαν από την πυρκαγιά  στις 23-3-2018 στις  αγροτικές περιοχές  των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά Κακόπετρου και Παλαιών Ρουμάτων και στις 23-7-2018 στην τοπ. κοιν. Κακόπετρου, καθώς και οι παραγωγοί που ζημιώθηκαν από την ανεμοθύελλα της 22-03-2018 στην Τοπική Ενότητα Μεσκλών και δεν υπέβαλαν αίτηση  χορήγησης ενίσχυσης  μεταξύ 17-2-2020 και 17-3-2020,  μπορούν να  υποβάλουν  από την Δευτέρα 15 Ιουνίου2020 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020.

Οι αιτήσεις  χορήγησης ενίσχυσης  υποβάλλονται στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου. Πέραν της παραπάνω προθεσμίας το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής  δεν αποδέχεται δηλώσεις.

Οι παραγωγοί πρέπει  να προσκομίσουν στον ανταποκριτή :

● Ε1 και Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2017

● Ε3 φορολογικού έτους 2017 -όσοι υποβάλουν 

● Βεβαίωση Ασφάλισης ΟΓΑ ή Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ανταποκριτής  ΟΓΑ) -όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ 

● Φωτοαντίγραφο  Αστυνομικής Ταυτότητας

● Φωτοαντίγραφο  1ης σελίδας Τραπεζικού Λογαριασμού

● Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης  ( νέοι αγρότες ) 

● Όσοι έχουν υποστεί ζημιά σε αμπελώνα θα πρέπει να προσκομίσουν  Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας και Δήλωση Συγκομιδής του 2018 από ΔΑΟΚ.

● Όσοι δηλώσουν ζημιά σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να προσκομίσουν Ε9 2018 ή μισθωτήρια , άδειες αν υπάρχουν και Μητρώο Κτην/κής Εκμετάλλευσης. 

● Όσοι δηλώσουν ζημιά σε αποθηκευμένα προϊόντα από αγορά, να προσκομίσουν πρωτότυπα παραστατικά ( τιμολόγια ) προγενέστερα της ζημιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγραφος δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης. 

Αίτηση  μπορούν να υποβάλουν  παραγωγοί που θα   έχουν εξοφλήσει  τα ασφάλιστρα υπέρ ΕΛΓΑ για το 2018   μέχρι τις 19-6-2020. 

Παραγωγοί μεγαλύτεροι των 70 ετών  που  υποβάλουν Αίτηση  χορήγησης ενίσχυσης  μπορούν να κριθούν δικαιούχοι ΜΟΝΟ για Απώλεια Φυτικής Παραγωγής .

Κανονισμός Κρατικών Οικ. Ενισχύσεων :  Αποφ. 619/146296 ΦΕΚ 30-12-2016

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ