Το ΤΕΕ-ΤΑΚ για το σχέδιο νόμου «Πρότυπες Προτάσεις»

Το ΤΕΕ-ΤΑΚ για το σχέδιο νόμου «Πρότυπες Προτάσεις»

Επιστολή της Διοίκησης στον Υπουργό Μεταφορών

Στο θέμα της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Πρότυπες Προτάσεις» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρεμβαίνει η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ, με επιστολή του Προέδρος της Μ. Χωραφά, στον Υπουργό Κώστα Καραμανλή. 

Στην επιστολή αναφέρεται:

"Στις 17-11-2021 αναρτήθηκε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τις "ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ". Πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου, οι ρυθμίσεις του οποίου  θα λειτουργούν υποστηρικτικά στις δημόσιες  επενδύσεις, με την παρέμβαση οικονομικών φορέων και με στόχο-πεδίο εφαρμογής την καινοτομία και την πρωτοτυπία για την ανάπτυξη μέσω των πρότυπων προτάσεων για έργα υποδομής. 
Η παραπάνω διαδικασία θα λειτουργεί ως  εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή μέθοδο μελέτης-κατασκευής  έργων υποδομής με στόχο την επιτάχυνση της ωρίμανσης , δημοπράτησης και υλοποίησης έργων υποδομών με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα όπως αναφέρεται στο άρθρο 1. Η πρώτη ανάγνωση του σκεπτικού και των εισαγωγικών άρθρων, προετοιμάζει τον ενδιαφερόμενο για μια μάλλον σωστή προσέγγιση της πραγματικότητας στον χώρο των έργων υποδομής και δίνει μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο αναπτυξιακό κομμάτι της χώρας. Στη συνεχεία όμως και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1.γ. του άρθρου 3 (Πεδίο εφαρμογής) αναφέρεται ότι "η προϋπολογιζόμενη αξία του έργου, στο οποίο αφορά η πρόταση, υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ" γεγονός που σε συνδυασμό με την παράγραφο 3.ε. του άρθρου 7 " Διαδικασία υποβολής και περιεχόμενο πρότυπης πρότασης"  όπου προσδιορίζεται ότι απαιτείται παρουσίαση της σχετικής εμπειρίας του προτείνοντος στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής οδηγούμαστε στο εξής συμπέρασμα:  Ο παραπάνω προϋπολογισμός με την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει τη συμμετοχή μόνο εργοληπτικών εταιρειών εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην 7η τάξη οι οποίες είναι μονοψήφιος αριθμός στην Ελλάδα και συγκεκριμένα 5 σύμφωνα με το αρχείο της Δ15. 
Δεδομένου ότι οι παραπάνω εταιρείες έχουν ήδη αναλάβει ένα μεγάλο κομμάτι από τα 13,50 δις του πακέτου στήριξης, τα οποία είτε έχουν τη μορφή ΣΔΙΤ είτε τη μορφή της παραχώρησης , έρχεται τώρα αυτό το σχέδιο νόμου, που προετοιμάζει το έδαφος για να πάρουν και μεγάλο τμήμα από το υπόλοιπο ποσό. Η παραπάνω διάταξη οδηγεί σε αποδυνάμωση του  λοιπού εργολαβικού κλάδου που αποτελεί τη συντριπτική πλειοψηφία των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα επηρεάζει και τον μελετητικό τομέα ο οποίος θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον εργολαβικό. Προτείνουμε λοιπόν να αντικατασταθεί ο προτεινόμενος προϋπολογισμός από 200.000.000€,  στα όρια του κοινοτικού προϋπολογισμού δηλαδή 5.225.000€ ώστε μέσω ενώσεων και συνεργασιών να μπορεί να συμμετάσχει η πλειοψηφία των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει η δυνατότητα να συμμετάσχουν πολύ περισσότερες εργοληπτικές επιχειρήσεις και να προάγεται ο στόχος της περιφερειακής ανάπτυξης που τίθεται στο άρθρο 3.1.ε , δεδομένου ότι οι περισσότερες δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια.  
Μια δεύτερη και θεμελιώδης διαφωνία μας που συνδυάζεται με την πρώτη, αφορά στη `σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων. Δεν είναι δυνατόν να μας βρίσκει σύμφωνους η αξιολόγηση των έργων από μία κεντρική επιτροπή που ελάχιστη σχέση έχει με την περιοχή αναφοράς του έργου και κανένα μέλος να μην γνωρίζει  την αναγκαιότητα και την πρωτοτυπία της πρότασης σε σχέση με τις  ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας. Οπότε, προτείνουμε στα πλαίσια της αποκέντρωσης,  να συσταθούν επιτροπές ανά περιφερειακή ενότητα, με πρόεδρο τον Περιφερειάρχη και πέραν της εκπροσώπησης της αρμόδιας αρχής εκτέλεσης του έργου, ενός μέλος του αντιστοίχου Περιφερειακού Τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου.  Σε παρεμβάσεις διαπεριφερειακές να λειτουργεί η σύσταση της παραπάνω επιτροπής με σαφή εκπροσώπηση των περιφερειών και ένα τουλάχιστον εκπρόσωπο από το κεντρικό Τ.Ε.Ε. ή τα αντίστοιχα Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε .
 Πιστεύοντας ότι οι παραπάνω προτάσεις-διορθώσεις  μας,  θα βοηθήσουν να παραχθεί ένας βελτιωμένος νόμος, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την ανταπόκρισή σας,  καθώς σε διαφορετική περίπτωση οι συνέπειες θα είναι πολύ επιβαρυντικές για τη  συντριπτική πλειοψηφία, τόσο του εργολαβικού όσο και του μελετητικού κόσμου καθώς το νομοσχέδιο θα είχε αρνητικό αντίκτυπο".


Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ