Υψηλή η απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας των αποφοίτων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ

Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν μία επιτυχημένη καριέρα

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης είναι ένα από τα ιστορικά τμήματα Λογιστικής στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με χιλιάδες απόφοιτους στα περίπου 40 χρόνια λειτουργίας του.

Σκοπός του είναι να προετοιμάζει υψηλού επιπέδου επιστήμονες, ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Συνεχής επιδίωξη του Τμήματος είναι η σύνδεση του με την κοινωνία και την οικονομία, η υποστήριξη των επιχειρήσεων και οργανισμών στην λογιστική, ελεγκτική και χρηματοοικονομική τους λειτουργία, και η απόκτηση από τους απόφοιτους του προπτυχιακού και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του των απαραίτητων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να καλύπτουν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες τους. Το Τμήμα προσφέρει ένα σύγχρονο, καινοτόμο και δομημένο, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, πρόγραμμα σπουδών 4ετούς διάρκειας.

Επιπλέον, προσφέρονται με επιτυχία Μεταπτυχιακές Σπουδές στη «Λογιστική και Ελεγκτική» (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), και στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση». Σκοπός των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων με στόχο τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική εξέλιξη, να στελεχώνει τις επιχειρήσεις και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης - κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου.

Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν μία επιτυχημένη καριέρα, ενώ όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα Λογιστή-Φοροτεχνικού από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ).

Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση των στόχων του Τμήματος είναι η διεξαγωγή σε τακτική βάση ερευνών απασχόλησης των αποφοίτων του. Σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας απασχόλησης των αποφοίτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών την τελευταία δεκαετία διαπιστώνεται ότι:

Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων χρειάζεται λιγότερο από ένα έτος για να βρει εργασία. Οι περισσότεροι απόφοιτοι εργάζονται με πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως με σύμβαση αορίστου χρόνου και δευτερευόντως με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Το μεγαλύτερο τμήμα των  αποφοίτων απασχολούνται σε λογιστικές και διοικητικές εργασίες καθώς και στους τομείς πωλήσεων και marketing. Προκύπτει ότι το Τμήμα διαθέτει κύρος και είναι πολύ γνωστό στην αγορά, ο τίτλος σπουδών βοηθάει πάρα πολύ στην εύρεση εργασίας και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι σπουδών σε άλλα πανεπιστημιακά τμήματα Οικονομικής κατεύθυνσης.

Σύμφωνα επίσης με τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας απασχόλησης των αποφοίτων των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών διαπιστώνεται ότι: Οι περισσότεροι μεταπτυχιακοί απόφοιτοι χρειάζονται μικρό χρονικό διάστημα  για την απόκτηση νέας εργασίας ή για εξέλιξη στην ήδη υπάρχουσα εργασία τους. Στο σύνολο τους έχουν πολυετή απασχόληση και εργάζονται κατά το ήμισυ στον ιδιωτικό τομέα και οι υπόλοιποι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο κύριος λόγος επιλογής σπουδών Μεταπτυχιακού επιπέδου  είναι τόσο η  ενίσχυση των  προσόντων για εύρεση εργασίας όσο και η δυνατότητα αναβάθμισης της υπάρχουσας. Προκύπτει ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ βελτίωσαν σε μεγάλο βαθμό το επιστημονικό υπόβαθρο καθώς και τις επαγγελματικές δεξιότητες των αποφοίτων. Οι περισσότεροι απόφοιτοι (>80%) βεβαιώνουν ότι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τους βοήθησε σημαντικά στην επαγγελματική τους εξέλιξη και στη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους και δηλώνουν ότι έχουν συστήσει σε άλλους το Μεταπτυχιακό του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ ως βασική προϋπόθεση επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης.

Τέλος, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης Διδακτορικού τίτλου, ενώ η ερευνητική δραστηριότητα στο Τμήμα είναι υψηλού επιπέδου με σημαντικές επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις. Το Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (LAFIM) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ εξυπηρετεί ερευνητικές, εκπαιδευτικές, ακαδημαϊκές και επιμορφωτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Σκοπός του LAFIM είναι η κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σε όλα τα επίπεδα, όπως προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, και μεταδιδακτορικό. Επίσης, παρέχει δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλα τα πεδία της δραστηριότητάς του. Το Εργαστήριο LAFIM αποβλέπει στην ανάπτυξη έρευνας, μέσω εκπόνησης ερευνητικών έργων, διοργάνωσης Συνεδρίων και Ημερίδων, με τη συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ.

 

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη και το Ηράκλειο

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ