Κακοκαιρία "Ελπίς": Πώς θα πληρωθούν οι εισφορές των επιχειρήσεων που επλήγησαν

Κακοκαιρία "Ελπίς": Πώς θα πληρωθούν οι εισφορές των επιχειρήσεων που επλήγησαν
Newsroom
Newsroom

Δείτε αναλυτικές οδηγίες

Η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e - Ε.Φ.Κ.Α., για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας για τις ημέρες αναστολής λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια του κύματος χιονόπτωσης στην Αθήνα, ορίζεται ως εξής:

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη), υποχρεωτικής ασφάλισης, προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., για τους εργαζόμενους που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, οι οποίες αντιστοιχούν στις ημέρες αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων εργοδοτών, κατά τις οποίες δεν παρασχέθηκε εργασία των ανωτέρω εργαζομένων, υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού των εργαζομένων για τον μήνα Ιανουάριο 2022.

2. Οι επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη, καταχωρίζουν στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), που υποβάλλεται για τον μήνα Ιανουάριο 2022, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τις ονομαστικές αποδοχές των εργαζομένων και για το χρονικό διάστημα ένταξής τους στη ρύθμιση.

Επίσης, καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) που αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης.

3. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2022 υπολογίζεται το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται από τον εργοδότη, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα ένταξης στη ρύθμιση.

4. Μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας, διαθέσιμης στον δικτυακό τόπο του e - Ε.Φ.Κ.Α. (https://www.efka.gov.gr), οι επιχειρήσεις εργοδότες  χρησιμοποιώντας τα σχετικά διαπιστευτήρια του Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α., έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τα δηλωθέντα στοιχεία της υποβληθείσας Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2022, προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., που αφορούν στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων τους, ώστε να προσδιοριστούν τα ποσά τόσο των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών όσο και τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Με την είσοδο στην εφαρμογή, η επιχείρηση εργοδότης πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων του e-Ε.Φ.Κ.Α., προς τον σκοπό του προσδιορισμού των προαναφερομένων ποσών.

Για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων ο e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να αξιοποιεί πληροφορίες που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία του ή αποστέλλονται σε αυτόν από άλλους δημόσιους φορείς.

5. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει ότι οι επιχειρήσεις εργοδότες δεν εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις, οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) που έχουν καλυφθεί βάσει του ανωτέρω άρθρου, καταβάλλονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από τις επιχειρήσεις εργοδότες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές, επιβαρυνόμενες με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

6. Σε περίπτωση που οι  παραπάνω επιχειρήσεις εργοδότες για τους εργαζόμενους υπάγονται σε άλλες ρυθμίσεις που προβλέπουν την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας, ένταξης στον μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ", αναστολής συμβάσεων εργασίας λόγω φυσικών καταστροφών ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τις ημέρες που δεν παρασχέθηκε εργασία λόγω της κήρυξης Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, γίνεται με βάση τις άλλες ρυθμίσεις, και η σχετική ρύθμιση εφαρμόζεται για το μέρος των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) που δεν έχουν καλυφθεί από τις άλλες ρυθμίσεις

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ