Σεμινάρια προετοιμασίας για το διαγωνισμό ΑΣΕΠ, εξ αποστάσεως

Newsroom
Newsroom

Έναρξη Μαθημάτων 21 Δεκεμβρίου 2022

Ο εκπαιδευτικός όμιλος dp studies σε συνεργασία με τα πανεπιστημιακά φροντιστήρια i-pass και τον οργανισμό Alexander, με μεγάλη εμπειρία στους γραπτούς Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ από το 2002, διοργανώνουν εξ αποστάσεως σεμινάρια προετοιμασίας για το νέο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό 2Γ/2022.

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:

Γενικές Πληροφορίες για τον Διαγωνισμό

1. Προκήρυξη 2Γ/2022

Προκήρυξη διαγωνισμού

2. Βαθμολογία

Η βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων ορίζεται στην κλίμακα από 1 έως 100 για κάθε μάθημα και η βάση είναι οι 55 μονάδες. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν τη βάση εισάγονται στον πίνακα επιτυχόντων.

3. Τρόπος Εξέτασης

Η εξέταση θα γίνει με το σύστημα multiple choice (ερωτήματα πολλαπλών επιλογών) και θα υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση, δηλαδή θ' αφαιρείται ποσοστό του βαθμού που θα αντιστοιχεί στην ερώτηση σε περίπτωση εσφαλμένης απάντησης.

4. Αιτήσεις Υποψηφίων

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 2/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει στις 20/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.


Τα μαθήματα προετοιμασίας στο dp studies

Σας παραθέτουμε αναλυτικά πληροφορίες αναφορικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα καθώς και το πρόγραμμα μας.

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός θα γίνει σε 2 μέρη.

➤ Α' Μέρος

Εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο να έχουν οι υποψήφιοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις της εξέτασης γνώσεων γενικού περιεχομένου θα αφορούν τις παρακάτω ενότητες:

 

 •  Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα - Ιεραρχία κανόνων δικαίου
 •  Θεμελιώδη Δικαιώματα
 •  Όργανα του κράτους - Οργάνωση της Διοίκησης
 •  Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 •  Δημόσια Πολιτική
 •  Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης
 •  Ψηφιακή Διακυβέρνηση
 •  Μακροοικονομικά μεγέθη και Εθνικοί Λογαρασμοί
 •  Δημοσιονομική Πολιτική
 •  Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση


➤ Β' Μέρος

Δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις της εξέτασης δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας θα αφορούν τις παρακάτω ενότητες:

 •  Γλωσσικές Δεξιότητες
 •  Αριθμητικές Δεξιότητες
 •  Δεξιότητες Ανάλυσης
 •  Δεξιότητες Επίλυσης Προβλημάτων
 •  Δεξιότητες Ιεράρχησης Προτεραιοτήτων
 •  Αποτελεσματικότητα εργασίας
 •  Ποιότητα εργασίας
 

Συντελεστές βαρύτητας

Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:

α) Εξέταση γνώσεων γενικού περιεχομένου: 50%
β) Δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας 50%

Διάρκεια Μαθημάτων - Δίδακτρα

Τα μαθήματα που διοργανώνει ο εκπαιδευτικός οργανισμός dp studies σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια i-pass και τον οργανισμό Alexander, για τον διαγωνισμό 2Γ/2022 έχουν ως εξής:


Α' Μέρος

 Ώρες Μαθημάτων: 80
 Δίδακτρα: 650 €

Β' Μέρος

 Ώρες Μαθημάτων: 80
 Δίδακτρα: 650 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΜΕΡΩΝ

 Ώρες Μαθημάτων: 160
 Δίδακτρα: 1.170 € από 1.300€

(390€ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ 2 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ 390€)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

 Ώρες Μαθημάτων: 160
 Δίδακτρα: 1.100 € από 1.300€

 •  Τα δίδακτρα είναι σε ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 •  Η συγκεκριμένη προσφορά ισχύει μέχρι 20/12/2022.
 •  Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στους γραπτούς Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ από το 2002
 •  Τα τμήματα είναι Εξ Αποστάσεως.
 •  Πιθανότερος χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων μέσα με τέλη Μαρτίου 2023.
 •  Σε περίπτωση που υπάρξει επίσπευση, το πρόγραμμά μας θα αναπροσαρμοστεί έγκαιρα.
 •  Οι σημειώσεις παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλους τους υποψηφίους.


Έναρξη Μαθημάτων 21 Δεκεμβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 21 Δεκεμβρίου 2022.

Η πλατφόρμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του dp studies

Σας δίνεται η δυνατότητα με την χρησιμοποίηση της εξειδικευμένης πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) που διαθέτει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος dp studies, να παρακολουθήσετε τα μαθήματα από τον χώρο σας.

Με την πλατφόρμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης έχετε την δυνατότητα:

 • Να παρακολουθείτε τον καθηγητή με κάμερα
 • Να ακούτε την φωνή του πολύ καθαρά
 • Να βλέπετε την οθόνη του υπολογιστή με τον οποίο κάνει την παρουσίαση του μαθήματος
 • Να συνδέστε με τον διαδραστικό πίνακα και να βλέπετε καθαρά αυτό που γράφει ο καθηγητής
 • Να παίρνετε ηλεκτρονικά τις σημειώσεις


Τηλεφωνήστε μας για περισσότερες πληροφορίες ...

Παρεχόμενες Υπηρεσίες για τους υποψηφίους μας

 

 1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις
 2. Σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό από το dp studies
 3. Λύση όλων των θεμάτων από προηγούμενους γραπτούς διαγωνισμούς
 4. Υπόδειξη επιπλέον βιβλιογραφίας για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων
 5. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας μέσω email
 6. Κοινόχρηστη Βιβλιοθήκη με το υλικό των μαθημάτων


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στα σεμινάρια προετοιμασίας για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2Γ/2022, δηλώστε συμμετοχή στο dp studies, επικοινωνώντας μαζί μας στα τηλέφωνα:  2810.24.00.24,  2810.313.603,  2810.285.627.

Εναλλακτικά επισκεφτείτε ένα από τα παραρτήματα του dp studies και δηλώστε τη συμμετοχή σας.

 

1ο Παράρτημα: Κορωναίου 4 (Κέντρο Ηρακλείου) –  τηλ. 2810.24.00.24

2ο Παράρτημα: Μελίνας Μερκούρη 64 (Θέρισος) –  τηλ. 2810.313.603


Ηλεκτρονική Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Όσοι ενδιαφέρεστε να εκδηλώσετε ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο "Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος" και εξειδικευμένος σύμβουλος του dp studies, θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ