Τι συμβαίνει με τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις τοπικές διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ;

Τι συμβαίνει με τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις τοπικές διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ;

Δεν ελήφθησαν υπόψη συνήθη κριτήρια επιλογής

Αγαπητό Cretalive, 

Έπειτα από δημοσιεύματα σχετικά με τη λειτουργία νέων Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ στο Ηράκλειο και την τοποθέτηση προϊσταμένων στα τμήματα αυτών, παρακαλώ να αναρωτηθείτε ή και διερευνήσετε την διαδικασία με την οποία έγιναν κάποιες από αυτές τις επιλογές και τοποθετήσεις.

Συγκεκριμένα ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παρακάμφθηκαν αρχαιότεροι υπάλληλοι (ΔΕ κατηγορία) και τοποθετηθήκαν άλλοι με περισσότερα τυπικά προσόντα (δηλαδή δεν ελήφθη υπόψη η αρχαιότητα) σε άλλα τμήματα τοποθετήθηκαν υπάλληλοι με περισσότερα χρόνια και λιγότερα τυπικά προσόντα (ΔΕ κατηγορία). Σε άλλες δε περιπτώσεις εμφυτεύτηκαν υπάλληλοι (υπερ)πηδώντας άλλους οι οποίοι είναι και αρχαιότεροι στην υπηρεσία και με τουλάχιστον τα ίδια ή και περισσότερα τυπικά προσόντα.

Προφανώς κριτήριο για τις επιλογές αυτές δεν αποτέλεσε η αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων τοποθετούμενων προϊσταμένων, διότι αφενός δεν μετρήθηκε με κάποιο τρόπο και αφετέρου και οι αδικούμενοι υπάλληλοι τυγχάνει να έχουν άριστες αξιολογήσεις (όσο αυτές διενεργούνταν) και ξεχωρίζουν για το ήθος και τη συμπεριφορά τους προς τους ασφαλισμένους και γενικότερα τους συναλλασσόμενους με την Υπηρεσία.

Από τα παραπάνω εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα ότι στην διαδικασία επιλογής προϊσταμένων δεν ελήφθησαν υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. χρόνια υπηρεσίας ανεξαρτήτου κατηγορίας εκπαίδευσης ή κατηγορίας εκπαίδευσης & τυπικά προσόντα ή συνδυασμός τους) παρά οι τοποθετήσεις έγιναν κατά το δοκούν υποδεικνυόμενες ενδεχομένως από τοπικούς παράγοντες, παρέες και όργανα (συλλογικά κι όχι μουσικά).

Αυτές οι διαδικασίες και ενέργειες εκτός του ότι προκαλούν δυσαρέσκεια και αγανάκτηση στους υπαλλήλους που θα έπρεπε να τοποθετηθούν στις θέσεις ευθύνης και αντί αυτού διαπιστώνουν ότι προσπερνιούνται και έτσι περιθωριοποιούνται απαξιώνοντας το χρόνο προσφοράς τους στην Υπηρεσία, επιπλέον έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το αίσθημα δικαιοσύνης όλων των υπόλοιπων νεώτερων υπαλλήλων επιβεβαιώνοντας στη συνείδηση τους τη μη ύπαρξη αξιοκρατίας με ότι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στην αντίληψη που έχουν για την υπηρεσία που υπηρετούν και στο ζήλο που θα επιδείκνυαν για την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους.

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται, με σεβασμό στα χρόνια προσφοράς του καθενός στην υπηρεσία και σε καμία περίπτωση με πνεύμα “ρατσιστικής” διάκρισης και κατηγοριοποίησης των υπαλλήλων σε βαθμίδες εκπαίδευσης, αναζητώντας κάποια λογική (εάν υπάρχει) στην επιλογή συγκεκριμένων υπαλλήλων στις θέσεις ευθύνης των τμημάτων των νέων δομών του e-ΕΦΚΑ.

Κ.Δ

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ