Αεράκης

Η Κρήτη μπορεί να περιθάλψει στις ΜΕΘ και ευρωπαίους πολίτες!

Η Κρήτη μπορεί να περιθάλψει στις ΜΕΘ και ευρωπαίους πολίτες!

Μια ενδιαφέρουσα πρόταση από τον πρόξενο του Λουξεμβούργου