Αναδιανεμητική ενίσχυση

ΚΑΠ: Ποιοί και πώς θα λάβουν την αναδιανεμητική ενίσχυση

ΚΑΠ: Ποιοί και πώς θα λάβουν την αναδιανεμητική ενίσχυση

Πώς θα γίνει η κατανομή ανά αγρονομική περιφέρεια