Αριστερός

Μια κι έξω με τον γραφικό της Αριστεράς!

Μια κι έξω με τον γραφικό της Αριστεράς!

Νομίζει πως παίρνει αξία...