Αρμοδιότητες

Συνάντηση της Διοίκησης του ΟΑΚ με τον Μ. Βολουδάκη

Συνάντηση της Διοίκησης του ΟΑΚ με τον Μ. Βολουδάκη

Στο επίκεντρο η άμεση επιστροφή των αρμοδιοτήτων στον Ο.Α.Κ. και η συνεργασία με τη Μ.Ο.Δ. ΑΕ.