Βράχος

Προσοχή! Τεράστιος βράχος στο δρόμο!

Προσοχή! Τεράστιος βράχος στο δρόμο!

Κίνδυνος για τους διερχόμενους οδηγούς

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ