Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα

Στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2021 η Περιφέρεια Κρήτης

Στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2021 η Περιφέρεια Κρήτης

Η ημερίδα διοργανώθηκε από την ομάδα του Interreg Europe στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας 2021 - EU Green Week 2021.