Φόρος Εισοδήματος

Ερχονται μειώσεις σε φόρο εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος

Ερχονται μειώσεις σε φόρο εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος

Tο οικονοµικό επιτελείο οριστικοποιεί τις επόµενες εβδοµάδες την αύξηση από 50% έως 100% του ποσοστού αποσβέσεων για επενδύσεις και τη µείωση του µη µισθολογικού κόστους

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ