Χανιώτες

Βγήκαν και οι Χανιώτες το πρώτο βράδυ με ανοικτή εστίαση

Βγήκαν και οι Χανιώτες το πρώτο βράδυ με ανοικτή εστίαση

Αρκετοί Χανιώτες αποφάσισαν να το διασκεδάσουν, έστω και με τους περιορισμούς