Χώρες

Ανισότητα μεταξύ χωρών, λόγω οικονομίας, και στα εμβόλια

Ανισότητα μεταξύ χωρών, λόγω οικονομίας, και στα εμβόλια

Το 45% των εμβολίων παγκοσμίως έχουν γίνει στις πλούσιες χώρες της G7, τα μέλη της οποίας δεσμεύτηκαν πάντως σε μια καλύτερη κατανομή των δόσεων με τις φτωχές χώρες. Να σημειωθεί ότι οι επτά χώρες της G7 συγκεντρώνουν μόλις το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ