Χρήστες

 Facebook: Αναφορές για προβλήματα κατά τη σύνδεση

Facebook: Αναφορές για προβλήματα κατά τη σύνδεση

Χιλιάδες χρήστες την τελευταία ώρα έχουν αναφέρει προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη σύνδεσή τους στο Facebook.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ