Ιανός.

Το ΙΤΕ και η δορυφορική τηλεπισκόπηση του καταστροφικού περάσματος του "Ιανού"

Το ΙΤΕ και η δορυφορική τηλεπισκόπηση του καταστροφικού περάσματος του "Ιανού"

Ο κρίσιμος ρόλος της Τηλεπισκόπησης στην εκτίμηση των καταστροφών

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ