Ιδιοκτήτες Τουριστικών Λεωφορείων

Στο Υπουργείο Μεταφορών αντιπροσωπεία των Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

Στο Υπουργείο Μεταφορών αντιπροσωπεία των Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

Συναντήθηκε με τον Υφυπουργό κ. Παπαδόπουλο

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ