Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Γερμανία, Ολλανδία και Βέλγιο συμπράττουν με το ΙΤΕ

Γερμανία, Ολλανδία και Βέλγιο συμπράττουν με το ΙΤΕ

Η ικανότητα δομικών μεταβολών των πρωτεϊνών καθοριστικός παράγοντας της εξέλιξης και προσαρμοστικότητάς τους ανά τους αιώνες

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ