Κλινική Άσκηση

Αντιδράσεις για τις κλινικές ασκήσεις των φοιτητών της Ιατρικής

Αντιδράσεις για τις κλινικές ασκήσεις των φοιτητών της Ιατρικής

Κινητοποίηση την Τετάρτη, στο γραφείο του Κοσμήτορα