Μετάφραση

EUMED9: Τί ακούστηκε στον "αέρα" κατά τη διάρκεια της μετάφρασης;

EUMED9: Τί ακούστηκε στον "αέρα" κατά τη διάρκεια της μετάφρασης;

Η μεταφράστρια κάλυψε το μικρόφωνό της μεν αλλά η φράση "πέρασε" στον αέρα

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ