Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

Υπ. Εργασίας: Την Μεγάλη Πέμπτη η πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ

Υπ. Εργασίας: Την Μεγάλη Πέμπτη η πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ

Τα αναδρομικά αφορούν τα μερίσματα μέχρι και 31/3/2020