Μικροεπενδυτές

Ερώτηση Σ.Βαρδάκη για την αδικία προς τους μικροεπενδυτές ΑΠΕ

Ερώτηση Σ.Βαρδάκη για την αδικία προς τους μικροεπενδυτές ΑΠΕ

«κ. Υπουργέ, σταματήστε τώρα την αδικία εις βάρος των μικροεπενδυτών εις βάρος της κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης»