Νοσοκομείο Ιεράπετρας

Στο Υπουργείο Υγείας για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας ο Δήμαρχος

Στο Υπουργείο Υγείας για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας ο Δήμαρχος

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου δήλωσε ότι δρομολογούνται ενέργειες ουσιαστικής αναβάθμισης του Νοσοκομείου Ιεράπετρας

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ