Οικολογικό Αποτύπωμα

Η πανδημία μείωσε το οικολογικό αποτύπωμα της ανθρωπότητας

Η πανδημία μείωσε το οικολογικό αποτύπωμα της ανθρωπότητας

Σύμφωνα με επιστημονικούς υπολογισμούς, αυτό το Σάββατο (22 Αυγούστου) όλοι οι ανανεώσιμοι πόροι παγκοσμίως θα είχαν εξαντληθεί για φέτος