Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος

Εθελοντική αιμοδοσία και υποδοχή της φλόγας των εθελοντών αιμοδοτών

Εθελοντική αιμοδοσία και υποδοχή της φλόγας των εθελοντών αιμοδοτών

Στην Ελιά την Τετάρτη 26 Αυγούστου