Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών

Στην Βουλή οι διαμαρτυρίες του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών

Στην Βουλή οι διαμαρτυρίες του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών

Με αναφορά του Γιώργου Λογιάδη