Παρουσίαση Έργου

ΟΑΚ: Παρουσίαση του έργου επέκτασης του κεντρικού αγωγού άρδευσης του Φράγματος Ποταμών

ΟΑΚ: Παρουσίαση του έργου επέκτασης του κεντρικού αγωγού άρδευσης του Φράγματος Ποταμών

Η ενημέρωση/παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης