Περιφέρεια Πελοποννήσου

Οικονομική ενίσχυση σε ιδρύματα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Οικονομική ενίσχυση σε ιδρύματα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

H ενίσχυση αφορά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας και αφού πρώτα, προσκομίσουν τα απαιτούμενα απ’ το νόμο, δικαιολογητικά.