Περιστατικά

Περισσότερα από 28.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκαν στο διάστημα 2010 - 2018

Περισσότερα από 28.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκαν στο διάστημα 2010 - 2018

“Εχεις φωνή, είμαστε δίπλα σου” το μήνυμα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη