Ψηφιακές Επιθέσεις

Αυξημένα κρούσματα ψηφιακών επιθέσεων σε ελληνικές ναυτιλιακές

Αυξημένα κρούσματα ψηφιακών επιθέσεων σε ελληνικές ναυτιλιακές

Το 57% των στελεχών του ελληνικού ναυτιλιακού κλάδου απαντά ότι η διοίκηση δεν αντιμετωπίζει τις κυβερνοαπειλές ως κρίσιμο κίνδυνο