Πτέρυγα Μάχης

Ως «Φίλος του Περιβάλλοντος» βραβεύθηκε η 116 Πτέρυγα Μάχης

Ως «Φίλος του Περιβάλλοντος» βραβεύθηκε η 116 Πτέρυγα Μάχης

Παράλληλα με την επιτυχή εκτέλεση της κύριας αποστολής της, που είναι η ανάληψη και επιτυχής διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων, πρώτευσε στα επιμέρους περιβαλλοντικά, ενεργειακά, οικονομικά, εκπαιδευτικά και επικοινωνιακά κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογήθηκε.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ