Σταθμός Φοινοκαλιάς

Ενημερωτική επίσκεψη στελεχών της Περιφέρειας στο σταθμό Φινοκαλιάς

Ενημερωτική επίσκεψη στελεχών της Περιφέρειας στο σταθμό Φινοκαλιάς

Πρόγραμμα αναβάθμισης και δημιουργίας νέων σταθμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης