Στρατιωτική άσκηση

Η Ελλάδα στην πολυεθνική άσκηση «Carpathian Eagle 2020»

Η Ελλάδα στην πολυεθνική άσκηση «Carpathian Eagle 2020»

Συμμετείχε με 20μελή αποστολή τμήματος Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ