Συμπτώματα

Κορωνοϊός: Εμμένοντα συμπτώματα μετά από λοίμωξη Covid-19 και καρδιακές βλάβες

Κορωνοϊός: Εμμένοντα συμπτώματα μετά από λοίμωξη Covid-19 και καρδιακές βλάβες

Τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα επιβεβαίωναν την αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακών επιπλοκών κατά τη διάρκεια της νόσησης

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ