Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ηρακλείου τιμά τη μνήμη του Γ. Κουκουλάκη

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ηρακλείου τιμά τη μνήμη του Γ. Κουκουλάκη

Η αίθουσα προεδρείου του Συνδέσμου μετονομάζεται σε "Άίθουσα Γεωργίου Κουκουλάκη"