Συνθήκη Σεβρών

Η Συνθήκη των Σεβρών που διπλασίασε την Ελλάδα

Η Συνθήκη των Σεβρών που διπλασίασε την Ελλάδα

Εκ μέρους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγινε αποδεκτή από τον σουλτάνο Μεχμέτ ΣΤ΄

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ