Τελωνείο

Mεταφέρουν μέσα σε δοχεία φθηνότερα καύσιμα από τη Βουλγαρία

Mεταφέρουν μέσα σε δοχεία φθηνότερα καύσιμα από τη Βουλγαρία

έτοιου είδους επικίνδυνες πρακτικές καταγράφονται καθημερινά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελωνειακών ελέγχων.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ