Θεατρικός Σταθμός

Τι λέει το Υπουργείο Ναυτιλίας για "Μαρίνα" και Θεατρικό Σταθμό

Τι λέει το Υπουργείο Ναυτιλίας για "Μαρίνα" και Θεατρικό Σταθμό

Με αφορμή παρέμβαση του Σωκράτη Βαρδάκη