Θέσεις πάρκινγκ

Οι μόνιμοι κάτοικοι βλέπουν τις θέσεις πάρκινγκ με κυάλια!

Οι μόνιμοι κάτοικοι βλέπουν τις θέσεις πάρκινγκ με κυάλια!

Οι θέσεις δεν είναι ποτέ άδειες.