Τοπική Κοινότητα Πλάτης

Να δηλώσουν τα ακίνητά τους για να ξεκινήσουν οι ανασκαφές, καλούνται οι ιδιοκτήτες στην Πλάτη

Να δηλώσουν τα ακίνητά τους για να ξεκινήσουν οι ανασκαφές, καλούνται οι ιδιοκτήτες στην Πλάτη

Ανακοίνωση του Δημάρχου, κ.Στεφανάκη, με την οποία προσκαλεί τους δημότες της Τοπικής Κοινότητας Πλάτης να δηλώσουν -εφόσον είναι κάτοχοι- τα ακίνητά τους που αφορούν τις αρχαιολογικές ανασκαφές οι οποίες θα ξεκινήσουν στην περιοχή.