Να δηλώσουν τα ακίνητά τους για να ξεκινήσουν οι ανασκαφές, καλούνται οι ιδιοκτήτες στην Πλάτη

Να δηλώσουν τα ακίνητά τους για να ξεκινήσουν οι ανασκαφές, καλούνται οι ιδιοκτήτες στην Πλάτη

Ανακοίνωση του Δημάρχου, κ.Στεφανάκη, με την οποία προσκαλεί τους δημότες της Τοπικής Κοινότητας Πλάτης να δηλώσουν -εφόσον είναι κάτοχοι- τα ακίνητά τους που αφορούν τις αρχαιολογικές ανασκαφές οι οποίες θα ξεκινήσουν στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Οροπεδίου - Λασιθίου, Γιάννης Στεφανάκης, έχοντας υπ' όψιν,

  1. Τον Νόμο 3463/06-ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α' «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» μέρος Γ' /Αρμοδιότητες-Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων/Άρθρο 75/Αρμοδιότητες/στ) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού/6) «Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων  της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών».
  2. Τον Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    
  3. Τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν για λογαριασμό του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και την ανάγκη προστασίας και αποκάλυψης των αρχαιοτήτων στην ευρύτερη περιοχή.

καλεί τους ιδιοκτήτες των ακινήτων στην Κοινότητα Πλάτης Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου όπως αυτά αποτυπώνονται στους χάρτες που διαθέτει η υπηρεσία του Δήμου (περιοχές Κάτω Κεφάλι, Πέρα Αλώνια),να επικοινωνήσουν με τον Δήμο (ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου κ.Μανώλης Τσιχλάκης ,Ιστορικός, τηλ. 28440 22190) το αργότερο έως την Παρασκευή ,19 Ιουνίου, 2020, προκειμένου να επισπευσθεί η αγορά των ακινήτων από τον Δήμο για την εκκίνηση της διαδικασίας ανασκαφών σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με σκοπό την προστασία και αποκάλυψη των  αρχαιοτήτων της περιοχής. 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ