Τρέξιμο

Τα τέσσερα λάθη που κάνετε στο τρέξιμο

Τα τέσσερα λάθη που κάνετε στο τρέξιμο

Δείτε ποια είναι αυτά, ώστε να μην τα επαναλάβετε: